เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

4095/25-26 อาคาร 3 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง2) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 0-2245-6048

อีเมลล์ informationsdd@gmail.com

https://www.facebook.com/oiyinbkk

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักพัฒนาสังคม

0-2248-6190

สื่อการเรียนรู้ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

0-2246-5769

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

0-2543-2903

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บ่อนไก่

02 251 7950

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร อาทร สังขะวัฒนะ

0-2426-3653

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครคลองเตย

0-2240-0009

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 1

0-2246-1592

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2

0-2246-5769

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางรัก

0-2236-6929

สำนักพัฒนาสังคม

0-2248-6190

สื่อการเรียนรู้ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร

0-2246-5769

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก)

0-2543-2903

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร บ่อนไก่

02 251 7950

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร อาทร สังขะวัฒนะ

0-2426-3653

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครคลองเตย

0-2240-0009

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 1

0-2246-1592

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2

0-2246-5769

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางรัก

0-2236-6929