สร้างแรงบันดาลใจ

สร้างแรงบันดาลใจ

ผู้สูงอายุปลูกต้นไม้ สร้างแรงบันดาลใจที่คาดไม่ถึง

10 มีนาคม 2562


รูปภาพ https://pxhere.com/en/photo/1062416

ผู้สูงอายุมักคิดว่าตนเองหมดคุณค่า เป็นภาระลูกหลาน ไม่สามารถทำอะไรได้ ซึ่งการที่คิดแบบนี้จะเป็นการบั่นทอนจิตใจ ทำให้มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้า ดังนั้นการหากิจกรรมอะไรที่ตนเองชอบ จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก้ตนเองและคนรอบข้างได้ เว็บไซต์ Old is Young ขอแนะนำ “การปลูกต้นไม้” เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้สูงวัย เพราะเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และยังเป็นการออกกำลังกายอีกด้วย เรามาดูกันว่าการปลูกต้นไม่ มีประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจมากมายให้กับผู้สูงอายุ 

  1. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในวัยเกษียน หากไม่หากิจกรรมอะไรทำ จะรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า เป็นภาระกับคนรอบข้าง ดังนั้นการปลูกต้นไม้ ถือว่าเป็นการได้ทำกิจกรรมเพื่อไม่ให้ตนเองรู้สึกว่าง จะได้ไม่เกิดการคิดฟุ้งซ่าน และเกิดความภาคภูมิใจเมื่อเห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ตนเองได้ปลูกไว้
  2. ได้ออกกำลังกาย การปลูกต้นไม้ทำให้ได้เคลื่อนไหวร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการขุดดินเพื่อเพาะปลูก การปักชำ การรดน้ำ และการเดินชมต้นไม้ที่ตนเองปลูก ก็ถือว่าเป็นการได้ออกกำลังอีกทางหนึ่ง ทำให้ร่างกายของผู้สูงวัยแข็งแรง และห่างไกลจากโรคอีกด้วย
  3. ได้บริหารสมอง หลายคนแปลกใจว่าการปลูกต้นได้ ถือว่าได้บริหารสมองอย่างไร เพราะผู้สูงวัยสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเลือกพันธุ์พืชที่ต้องการปลูก รวมถึงการวางแผนและออกแบบสวนที่ต้องการปลูก จึงทำให้ใช้สมองคิดตลอดเวลา ทำให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วย
  4. รู้สึกผ่อนคลาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง การปลูกต้นไม้และการได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ สิ่งที่ได้รับคือความผ่อนคลายทางกายและทางใจ เพราะสีเขียวของพืช กลิ่นของดอกไม้ ออกซิเจนและความเย็นที่มาจากพืช จะทำให้ผู้สูงวัยรู้สึกผ่อนคลาย สบายตา และสดชื่น อีกทั้งยังทำให้ความดันโลหิตลดลงอีกด้วย
  5. มีรายได้เพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุบางท่านแรก ๆ ก็ปลูกต้นไม้เป็นงานอดิเรก ปลูกไปปลูกมาถึงขั้นเพราะขายเลยก็มี หากไปถึงขั้นนี้ จะทำให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจ นอกเหนือจากรายได้ที่ได้รับแล้ว ยังทำให้รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า
  6. ทำให้อากาศบริสุทธิ์ การปลูกต้นไม้สามารถช่วยลดฝุ่นและฟอกอากาศได้ ซึ่งใบของต้นไม้จะช่วยเพิ่มออกซิเจนและช่วย ดูดซับสารพิษในอากาศ ทําให้อากาศบริสุทธิ์ ทำให้เกิดประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อมและผู้คนรอบข้างได้

อ่านถึงตรงนี้แล้ว ผู้สูงวัยเกิดแรงบันดาลใจในการปลูกต้นไม้แล้วใช่ไหม เพราะมีข้อดีมากมายทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง ลองเริ่มจากการหาต้นไม้เล็ก ๆ มาปลูกกันเถอะ