สร้างแรงบันดาลใจ

สร้างแรงบันดาลใจ

ชีวิตไม่สิ้นหวัง (ผู้สูงอายุ กับการดำเนินชีวิต)

13 พฤษภาคม 2562

เว็บไซต์ Old is Young ขอแนะนำคลิปช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงอายุ คลิป “ชีวิตไม่สิ้นหวัง (ผู้สูงอายุ กับการดำเนินชีวิต)” โดยพระอาจารย์ปาโมกข์ (สุนทร สุนทรสมโภ) 


ขอบคุณคลิปจากช่อง 3 https://youtube.com/watch?v=o2yIZ6D7YRU#