สร้างแรงบันดาลใจ

สร้างแรงบันดาลใจ

การสร้างกำลังใจสำหรับผู้สูงอายุ กับ เก๋ารู้เก๋าบอก

16 สิงหาคม 2562

การสร้างกำลังใจให้กับผู้สูงอายุมีหลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละคนมีวิธีที่แตกต่างกัน วันนี้เว็บไซต์ Old is Young จะพาผู้สูงอายุ ผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุ และลูกหลาน มาฟังคำแนะนำของ นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เฌ้อสเซอรี่โฮม : CHERSERY HOME จะมาให้ความรู้และพูดคุยเรื่อง "การสร้างกำลังใจสำหรับผู้สูงอายุ" ในรายการ "เก๋ารู้เก๋าบอก" ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5)

ปัญหาของผู้สูงอายุที่พบเห็นกัน นั่นคือการถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียว ในปัจจุบันนี้ สังคมไทยใช้ชีวิตแบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ผู้สูงอายุบางรายไม่ต้องการรับการรักษาใด ๆ และไม่อยากดูแลตัวเอง ซึ่งการแก้ปัญหาหรือสร้างกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ต้องมาจากครอบครัวหรือคนใลก้ชิด โดยผู้ที่ดูแลผุ้สูงอายุต้องรู้จักการสร้างกำลังใจให้กับตนเองก่อน คนในครอบครัวสามารถสร้างกำลังใจให้กับผู้สูงอายุได้ ด้วยการกอด การจับมือ การสัมผัสกันด้วยความรัก คือการให้กำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุ

มาดูคลิปวิดีโอถึงปัญหาและแนวทางในการสร้างกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ โดย นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ


ที่มา รายการเก๋าไม่แก่ ออกอากาศ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)

https://www.youtube.com/watch?v=R2jok-nJ27k