สร้างแรงบันดาลใจ

สร้างแรงบันดาลใจ

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ธรรมบรรยาย เรื่อง ผู้สูงอายุควรอยู่อย่างไร

06 กันยายน 2562

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ธรรมบรรยาย เรื่อง ผู้สูงอายุควรอยู่อย่างไร เป็นธรรมะสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สูงวัย ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ชมคลิป "ผู้สูงอายุควรอยู่อย่างไร" โดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง


ขอบคุณคลิป YouTube วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง https://www.youtube.com/channel/UCbpe7tGu-UXoTP8GdrQnmGg