สร้างแรงบันดาลใจ

คำคมและข้อคิด

สิ่งใดไม่เดือดร้อนเขา ไม่เดือดร้อนเรา จงคิดและจงทำเถิด

28 ธันวาคม 2561


สิ่งใดเดือดร้อนเขา...สบายเรา...อย่าทำ

สิ่งใดเดือดร้อนเรา...สบายเขา...อย่าทำ

สิ่งใดเดือดร้อนเรา...เดือดร้อนเขา...อย่าทำ

สิ่งใดไม่เดือดร้อนเขา ไม่เดือดร้อนเรา จงคิดและจงทำเถิด

พุทธดำรัส