สร้างแรงบันดาลใจ

คำคมและข้อคิด

ปิดให้ดี คือปาก ใช้ให้มาก คือสมอง

31 ธันวาคม 2561


ปิดให้ดี คือปาก

ใช้ให้มาก คือสมอง

กรองให้ชัวร์ คือหู

ยกให้สูง คือใจ

นิรนาม