สร้างแรงบันดาลใจ

คำคมและข้อคิด

เราทำบุญกับใคร

31 มกราคม 2562


เราทำบุญกับใคร... ให้ลืม

ใครทำบุญกับเรา... ให้จำ

หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ