สร้างแรงบันดาลใจ

คำคมและข้อคิด

ข้อคิดสูงวัย สุขกาย สุขใจ

20 เมษายน 2562


เมื่อเราเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ บางท่านจะรู้สึกเกิดความกลัว และมีความกังวล เว็บไซต์ Old is Young มีข้อคิดเพื่อให้ชีวิตในบั้นปลายของตนเองมีความสุข 

  • มั่นใจในตนเองว่ายังคงมีคุณค่าอยู่เสมอ ผู้สูงวัยต้องคิดว่าตนเองยังคงมีความสามารถ มีประโยชน์ต่อตนเองและคนรอบข้างอยู่เสมอ ดังนั้นเราสามารถปฏิบัติตนและช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังที่เราสามารถทำได้
  • พึ่งพาตนเองก่อน ผู้สูงวัยต้องทำอะไรด้วยตนเองในสิ่งที่ตนเองสามารถทำได้ ก่อนที่จะขอความช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งจะสร้างความมั่นใจว่าตนเองสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้เอง และไม่ต้องให้ลูกหลานมาคอยเป็นห่วง คอยกังวล แต่ต้องคอยระวังดูแลตัวเอง ใช้สมอง และความคิดตัดสินปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง
  • สอบถาม/ปรึกษาคนอื่น ๆ ผู้สูงวัยบางท่านมักจะไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น คิดว่าตนเองถูกและดีไปทุกอย่าง ซึ่งความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง ผู้สูงอายุควรที่จะมีผู้ให้คำแนะนำปรึกษาเมื่อมีปัญหา เพราะจะทำให้ได้วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ลดความตึงเครียด และยังเป็นผู้สูงวัยที่น่ารัก ที่คนรอบข้างอยากเข้ามาดูแล
  • หากิจกรรมทำ ผู้สูงวัยต้องหากิจกรรมทำเสมอ อย่านั่ง ๆ นอน ๆ เพราะจะทำให้ร่างกายอ่อนแอ และจิตใจหดหู่ กาหางานหรือกิจกรรมทำ จะช่วยให้ความสุขใจได้ เพื่อช่วยคลายเหงาและช่วยให้เกิดความสุขทางใจ เพื่อที่จะได้ภูมิใจว่าตัวเองยังมีค่ามีประโยชน์ต่อสังคม
  • อายุเป็นเพียงตัวเลข ควรคิดเสมอว่า "อายุ" ไม่ใช่อุปสรรค ที่จะทำให้เลิกเคารพนับถือตนเองและผู้อื่น รู้จักตัวเอง รู้จักผู้อื่น และคิดหาทางช่วยผู้อื่นเสมอเมื่อเขาต้องการ อายุเป็นเพียงตัวเลขที่บอกถึงเวลาที่ชีวิตล่วงเลยมาตามกาลเวลาเท่านั้น
  • เรียนรู้อยู่เสมอ ผู้สูงอายุอย่าคิดว่าเราแก่เกินเรียน ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ นอกจากจะได้ความรู้ใหม่ ๆ แล้ว ยังช่วยบริหารสมองทำให้ไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์อีกด้วย
  • หาเวลาพักผ่อน ผู้สูงวัยควรหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจบ้าง ไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยว ออกำลังกาย อ่านหนังสือ ทำงานอดิเรกที่ตนเองชอบ เพื่อสร้างความสุขและความเบิกบานใจให้แก่ตัวเอง

ข้อคิดข้างตนเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตนในวัยสูงอายุ ซึ่งจะทำให้การใช้ชีวิตในบั้นปลายมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ