สร้างแรงบันดาลใจ

คำคมและข้อคิด

ขึ้นชื่อว่าบุญ มีอะไรก็ทำไป

09 มิถุนายน 2562


ขึ้นชื่อว่าบุญ มีอะไรก็ทำไป

อย่าไปเลือกว่าบุญมากบุญน้อย

ทำไป...ก็มากเอง

หลวงพ่อคุณ ปริสุทโธ