สร้างแรงบันดาลใจ

คำคมและข้อคิด

มนุษย์สามารถ ออกแบบชีวิตได้เอง

18 มิถุนายน 2562


กฎแห่งกรรม

คือ กฎที่ทำให้เรารู้ว่า

มนุษย์สามารถ ออกแบบชีวิตได้เอง

ว.วชิรเมธี