สร้างแรงบันดาลใจ

คำคมและข้อคิด

เมื่อหลงติดสุข ก็คือหลงติดทุกข์

08 กรกฎาคม 2562


เมื่อหลง ติดสุข

ก็คือหลง ติดทุกข์

เพราะ สุข-ทุกข์

มาจาก ใจดวงเดียวกัน

หลวงปู่ขาว อนาลโย