สร้างแรงบันดาลใจ

คำคมและข้อคิด

ทำให้ดีที่สุด แล้วปล่อยวาง

22 สิงหาคม 2562


ทำให้ดีที่สุด  แล้วปล่อยวา

ผลเป็นเรื่องของธรรมชาติ

ไม่ใช่เรื่องของเรา

พระอาจารย์ชยสาโร