สร้างแรงบันดาลใจ

คำคมและข้อคิด

เราไม่ต้องคำนึงถึงอดีต อนาคต

07 ธันวาคม 2561

เราไม่ต้องคำนึงถึงอดีต อนาคต

อดีตล่วงไปแล้ว ดีก็ดีมาแล้ว ชั่วก็ชั่วมาแล้ว

อนาคตก็ยังไม่มาถึง

ทำปัจจุบันนี้ให้ดี อนาคตก็ต้องดี

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร