สร้างแรงบันดาลใจ

คำคมและข้อคิด

การทำบุญเป็นสิ่งที่ดีและพึงกระทำ

21 ธันวาคม 2561


การทำบุญเป็นสิ่งที่ดีและพึงกระทำ

แต่ควรทำให้สมกับฐานะ

อย่าทำบุญด้วยความเชื่อที่ว่าทำมากๆ จะได้บุญมาก

จนกลายเป็นการทำบุญที่

มีเท่าไร ก็ทำบุญหมด อันนี้ไม่ถูก

พระพยอม กัลยาโณ