สร้างแรงบันดาลใจ

แนะนำท่องเที่ยว

ร้อนนี้เที่ยวทะเล อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

13 มีนาคม 2562

เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วแล้ว “ทะเล” มักจะเป็นสถานที่ ที่ทุกคนนึกถึงเป็นอันดับต้น ๆ เพราะความร้อนของอากาศ จะทำให้เรานึกถึงน้ำ และแสงของดวงอาทิตย์ที่สาดส่องมายังบนผืนน้ำทะเล ทำให้ความงดงามของสีน้ำทะเลดึงดูดผู้คนให้อยากไปสัมผัส หน้าร้อนนี้เว็บไซต์ Old is Young ขอแนะนำ “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์” เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดพังงา เป็นหมู่เกาะที่อยู่ในทะเลอันดามัน

 รูปภาพ คุณ Zirwhite https://commons.wikimedia.org/wiki/File:อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์_1.jpg

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งบนบกและในทะเล มีทั้งป่าดิบชื้น ป่าชายหาด ป่าชายเลนมาประจบกับแนวปะการัง แนวปะการังมีความสมบูรณ์ เหมาะสำหรับชมปะการังน้ำตื้น โดยกองหินริเชลิว เหมาะสำหรับดำน้ำลึก เป็นแหล่งสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติใต้ทะเล มีปลาหลายชนิด มีโอกาสพบฉลามวาฬ นอกจากนี้ยังมีสัตว์หลากหลายชนิด เช่น หอยมือเสือ ปูเสฉวน นกกระแตผีชายหาด นกชาปีไหน รวมทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น บ่าง ช่วงเวลาที่เหมาะกับการท่องเที่ยว คือ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน  

นอกจากนี้ หมู่เกาะสุรินทร์ใต้ จะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านของชาวเล ที่ยังดำรงวัฒนธรรมดั้งเดิมมากที่สุด คือ "มอแกน" หรือ "ยิบซีแห่งท้องทะเล" ซึ่งมีประชากรประมาณ 200 คน โดยชาวบ้านขายของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยว และบางส่วนทำงานเป็นลูกจ้างของอุทยานฯ

การเดินทางมายังหมู่เกาะสุรินทร์ สามารถมาได้หลายทาง ดังต่อไปนี้

  • ทางรถยนต์ ขับรถไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) จากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อำเภอคุระบุรี ระยะทางประมาณ 720 กิโลเมตร บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 721 จะมีทางแยกเลี้ยวเข้าท่าเรือคุระบุรี
  • ทางเครื่องบิน โดยสารเครื่องบินมาลงที่สนามบินจังหวัดระนอง หรือสนามบินจังหวัดภูเก็ต จากนั้นจึงเดินทางด้วยรถยนต์มายังอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
  • ทางเรือ มีการบริการเรือทัวร์โดยสารของเอกชนให้บริการ เริ่มจากท่าเรือคุระบุรี ไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 - 2.5 ชั่วโมง ขึ้นกับชนิดของเรือโดยสาร 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่...
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ต.คุระ อ. คุระบุรี จ. พังงา 82150 
โทรศัพท์ 0 7647 2145-6, 0 7647 2146
โทรสาร 0 7647 2147
อีเมล mukosurin_np@hotmail.com 

ข้อมูล https://th.wikipedia.org/wiki/อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์