สร้างแรงบันดาลใจ

แนะนำท่องเที่ยว

พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงในการท่องเที่ยว

04 เมษายน 2562


วันนี้เว็บไซต์ Old is Young มีเกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย สำหรับการท่องเที่ยวมาให้ผู้สูงอายุและคนในวัยจต่าง ๆ มาให้ทราบกัน แต่วันนี้ขอแนะนำสิ่งที่ไม่ควรทำ ในขณะที่เดินทางท่องเที่ยว เพราะการที่เราเดินทางไปเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะในหรือนอกประเทศก็ตาม เราควรจะปฏิบัติตนไม่ให้ไปก่อความรำคาญ หรือรบกวนคนในท้องถิ่น นักท่องเที่ยวด้วยกันเอง และสิ่งแวดล้อม  

เรามาดูกันว่าพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงหรือไม่ควรทำ มีอะไรบ้าง

  • อย่าส่งเสียงดัง การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ต้องระมัดระวังการใช้เสียง เพราะอาจจะสร้างความรำคาญให้กับคนรอบข้าง และยังเป็นพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นว่าเราไม่เกียรติสถานที่นั้น ๆ หากไปเที่ยวยังต่างประเทศ คนในท้องถิ่นหรือนักท่องเที่ยวท่านอื่น อาจจะเหมารวมว่าคนไทยเป็นคนที่ไม่มีมารยาทอีกด้วย 
  • อย่าติดมือถือ บางท่านใช้งานมือถืออยู่ตลอดเวลา จนไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ยิ่งถ้าเดินทางท่องเที่ยวด้วยแล้ว และยังใช้มือถือตลอดเวลา คุณจะเอาเวลาไหนมาสัมผัสกับบรรยากาศการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ และผู้คน แถมการเล่นมือถือไปเดินไป อาจเกิดอันตรายได้ อย่างนี้อยู่บ้านเล่นมือถือก็ได้นะ 
  • ไม่เคารพวัฒนธรรมและสถานที่ การไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศหรือต่างถิ่น คนในท้องถิ่นและสถานที่แต่ละแห่งนั้นจะมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ก่อนจะไปเที่ยวในแต่ละแห่ง ควรต้องศึกษาความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ และต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของสถานที่นั้น ๆ ว่าสิ่งใดควรทำหรือไม่ควรทำ ซึ่งจะทำให้เที่ยวได้อย่างสนุก ไม่เกิดเรื่องหรือเหตุที่ทำอะไรผิดพลาดนั่นเองลาดให้น้อยที่สุดนั่นเอง 
  • อย่าถ่ายเซลฟี่รบกวนคนอื่น ทุกวันนี้ ทุกคนจะคุ้นเคยกับการถ่ายเซลฟี่เป็นอย่างดี ซึ่งการไปเที่ยวและถ่ายรูปเพื่อเก็บบรรยากาศ เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ว เพราะเราต้องการเก็บรูปประทับใจในการท่องเที่ยวที่เราไปเยือน แต่การถ่ายรูปก็ต้องมีมารยาทในการถ่ายด้วย ไม่ควรถ่ายบางแห่ง หรือบางที่นานเกินไป จนสร้างความรำคาญให้กับนักท่องเที่ยวท่านอื่น ๆ 

หากเราปฏิบัติตนไม่ไปรบกวน หรือสร้างความรำคาญให้กับคนในท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ หรือไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมหรือสถานที่ท่องเที่ยว เราก็จะท่องเที่ยวอย่างมีความสุข สนุกสนาน และปลอดภัยอีกด้วย

รูปภาพ https://pxhere.com/en/photo/725806