สร้างแรงบันดาลใจ

แนะนำท่องเที่ยว

เกาะเกร็ด เกาะใกล้กรุง ผู้สูงวัยเที่ยวได้

29 มิถุนายน 2562

เว็บไซต์ Old is Young ขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง "เกาะเกร็ด" เป็นเกาะแม่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง อยู่ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 4.2 ตารางกิโลเมตร เป็นที่อยู่ของชาวไทยเชื้อสายมอญ ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพปั้นเครื่องปั้นดินเผา เกาะเกร็ดเกิดจากการขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อปี พ.ศ. 2265 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ต่อมากระแสน้ำเปลี่ยนทิศเนื่องจากไหลทางตรงได้สะดวกกว่าและกัดเซาะตลิ่งทำให้คลองสายนี้ขยายเป็นแม่น้ำลัดเกร็ด แผ่นดินตรงแหลมจึงกลายเป็นเกาะกลางแม่น้ำ  

เกาะเกร็ดเป็นเกาะเล็ก ๆ ตลอดสองทางเดินจะมีร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านชายของที่ระลึก และร้านอาหารมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถเดินเลือกซื้อและกินอาหารได้ตามชอบ นอกจากนี้ยังสามารถปั่นจักรยานเที่ยวรอบเกาะได้ โดยมีร้านสำหรับให้เช่าจักรยานตรงท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส และเท่าเรือวันป่าฝ้าย หรือถ้าใครอยากนั่งเรือชิล ๆ เที่ยวรอบเกาะก็สามารถทำได้ โดยเรือจะพาเที่ยวชมวิถีชีวิตริมน้ำ ชมทัศนียภาพรอบเกาะ และแวะไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล

ในเกาะเกร็ดมีวัดที่สำคัญที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล

  • วัดปรมัยยิกาวาส เจดีย์เอียง ตั้งอยู่หัวมุมเกาะ เป็นสัญลักษณ์ประจำเกาะเกร็ด เป็นที่ประดิษฐาน พระนนทมุนินท์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี และภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาและพระราชประวัติ ร.5

0000226 - Wat Poramaiyikawas Worawihan 001

รูปภาพคุณ Preecha.MJ [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

  • วัดเสาธงทอง เป็นวัดที่ประดิษฐานเจดีย์ที่สูงที่สุดของอำเภอปากเกร็ด ที่ประดิษฐานเจดีย์ทรงมะเฟืองกลีบอวบ แห่งเดียวในไทย และมีต้นยางใหญ่อายุประมาณ 200 ปี ข้างพระอุโบสถ

Wat Saothongthong (I)

รูปภาพคุณ Supanut Arunoprayote [CC BY 4.0], via Wikimedia Commons

  • วัดฉิมพลีสุทธาวาส เป็นวัดประจำชุมชนด่านขนอน พระมหาจุฬามณีเจดีย์ เจดีย์ทรงมอญย่อมุมไม้สิบหก พระอุโบสถที่มีสัดส่วนสูงยาว กว่าอุโบสถอื่นๆ ในเกาะเกร็ด

Wat Chimphli Sutthawat (I)

รูปภาพคุณ Supanut Arunoprayote [CC BY 4.0], via Wikimedia Commons

  • วัดป่าเลไลยก์ เป็นวัดร้าง ปัจจุบันอยู่ในดูแลของวัดฉิมพลีสุทธาวาส ภายในพระอุโบสถมี พระพุทธรูปบนฐานชุกชีเป็นประธานอยู่ทางด้านหลัง และบริเวณกลางห้องประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่มีพระสาวกนั่งพนมมือ

Wat Pa Lelai, Nonthaburi (I)

รูปภาพคุณ Supanut Arunoprayote [CC BY 4.0], via Wikimedia Commons

    การเดินทางมาเกาะเกร็ด มีเรือออกทุก ๆ ชั่วโมง ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ค่าเรือท่านละ 50 บาท หากต้องการเหมาลำมีเรือหางยาว นั่งได้ประมาณ 8 คน เหมาลำลำละ 500 บาท แวะคลองขนมหวาน ราคา 700 บาท เรือเล็กเช่าจากปากเกร็ด เข้าคลองขนมหวาน ราคา 150 – 200 บาท

    อ้างอิง https://th.wikipedia.org/wiki/เกาะเกร็ด