สร้างแรงบันดาลใจ

แนะนำท่องเที่ยว

ชวนผู้สูงอายุไปเที่ยว "ตลาดบางน้ำผึ้ง"

30 สิงหาคม 2562

วันนี้ขอชวนผู้สูงอายุไปเที่ยว "ตลาดบางน้ำผึ้ง" กันต่อ ไม่รอแล้วนะ....

“ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง” อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ที่ตั้งของตลาดอยู่ที่ จังหวัดสมุทรปราการ ยังเป็นธรรมชาติ ที่เริ่มแปรสภาพเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วก็ตาม แต่ตลาดน้ำแห่งนี้ยังคงเป็นโอเอซิสที่ผู้คนต่างแวะเวียนมาสูดอากาศบริสุทธิ์จนชุ่มปอด ได้เห็นต้นไม้เขียว ๆ สบายตา ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำ 


ขอบคุณรูปภาพ https://www.facebook.com/228912290601842/photos/pcb.1291355607690833/1291355544357506/?type=3&theater

“ตลาดบางน้ำผึ้ง” เชิงอนุรักษ์ที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือของชาวบ้านกับผู้นำท้องถิ่น และ อบต.บางน้ำผึ้ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านมีรายได้จากการนำผลผลิตในท้องถิ่น มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และอาชีพภายในชุมชน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตริมน้ำ โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่นี่จะใช้พืชสมุนไพรมาเป็นส่วนประกอบในสินค้า OTOP อีกอย่างหนึ่งตลาดนี้คือ ตลาดที่ยังคงธรรมชาติ ทำให้ยังพื้นที่ของหิ่งห้อยให้เห็นอยู่บ้าง สามารถติดต่อ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ชีวพนาเวศ ที่ลิ้งก์ https://www.facebook.com/pages/ศูนย์การเรียนรู้ฯ-ชีวพนาเวศ/595930310822414

ขอบคุณรูปภาพ https://www.facebook.com/228912290601842/photos/pcb.1291355607690833/1291355544357506/?type=3&theater

"ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง" ตั้งอยู่ที่ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เปิดบริการเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ที่ติดกับวันเสาร์ - อาทิตย์) เวลา 08.00 - 14.00 น. 

อ้างอิงข้อมูล