สร้างแรงบันดาลใจ

อาหารเพื่อสุขภาพ

กินผักอย่างไรให้ได้สุขภาพที่ดี

10 ตุลาคม 2561


การรับประทานกากและใยจากผักและผลไม้ให้พอเพียง จะทำให้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ  ได้ เช่น โรคความดันโลหิต โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทางเดินอาหาร เป็นต้น แต่การกินผักนั้น ก็ต้องมีวิธีกินที่ถูกต้อง จึงจะทำให้ปลอดภัย และได้ประโยชน์สูงสุด

การกินผักที่ถูกวิธีนั้นไม่ใช่เรื่องยาก มีวิธีง่าย ๆ มาฝากกัน

ปลูกพืชผักสวนวครัวที่บ้าน : ถ้ามีเวลาพอเราสามารถปลูกพืชผักสวนครัวกินเองที่บ้าน เช่น พริก โหระพา ตำลึง มะนาว กล้วย มะม่วง ฯลฯ เพราะปลอดภัยจากฆ่าแมลง ลดความเสี่ยงของสารตกค้างที่ปนเปื้อนในพืชผักที่เราปลูก

เลือกกินผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษ : หากเราไม่มีเวลาพอที่จะปลูกกินเอง ก็มีความจำเป็นที่ต้องซื้อ ดังนั้นเราต้องเลือกพืชผักที่ใช้ยาเร่งและยาฆ่าแมลงน้อย และเลือกซื้อซื้อผักปลอดสารพิษ ซึ่งระบุว่าเป็น ผักปลอดสารเคมี (Pesticide Free), ผักอนามัย (Pesticide Safe) หรือผักกางมุ้ง, และผักไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) สำหรับผักเกษตรอินทรีย์ (organic) เป็นต้น

ล้างผักผลไม้ก่อนทานทุกครั้ง : ซึ่งวิธีการล้างผักผลไม้ให้สะอาดเพื่อลดสารเคมีตกค้าง

รูปภาพ : https://pxhere.com/th/photo/804482