สาระน่ารู้

ภาษาน่ารู้

ภาษาอาเซียน คำว่า “ฉัน”

20 ธันวาคม 2561

วันนี้เว็บไซต์ Old is Young จะมาแนะนำคำศัพท์คำว่า “ฉัน” มาดูกันว่าประเทศในอาเซียนแต่ละปะเทศ พูดคำว่า ”ฉัน” กันอย่างไรบ้าง

ไทย : ฉัน

สิงคโปร์ : ไอ

มาเลเซีย : ซายา

อินโดนีเซีย : ซายา

ฟิลิปปินส์ : อาโค

บรูไน : อาคู

เวียดนาม : โตย

ลาว : ข้อย

เมียนมาร์ : ง่า

กัมพูชา : ขยม