สาระน่ารู้

ภาษาน่ารู้

ภาษาอาเซียน คำว่า "นอนหลับฝันดี"

28 มกราคม 2562

สวัสดีชาวผู้สูงวัยทุกท่าน วันนี้เว็บไซต์ Old is Young จะมาแนะนำคำศัพท์คำว่า “นอนหลับฝันดี” มาดูกันว่าประเทศในอาเซียนแต่ละปะเทศ พูดคำว่า “นอนหลับฝันดี” กันอย่างไรบ้าง

ไทย : นอนหลับฝันดี

สิงคโปร์ : หวาน อัน

มาเลเซีย : มิมปิ๊ มานิส

อินโดนีเซีย : มิมพิ ยัง อินดา

ฟิลิปปินส์ : มาทูลอก นัง มาบูติ

บรูไน : มิมปิ๊ มานิส

เวียดนาม : จุ๊กหงูงอน

ลาว : นอนหลับฝันดี

เมียนมาร์ : อิม แม่เก๊าแม่บ่าเสะ

กัมพูชา : เดก-สุ-บัน-ลอ