สาระน่ารู้

ภาษาน่ารู้

สุภาษิตไทย กบเลือกนาย

08 ตุลาคม 2561

กบเลือกนาย : ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาอยู่เรือยๆ,คนช่างเลือก ไม่พอใจอะไรง่ายๆ ในที่สุดก็ไม่ได้สิงที่ดีกว่าเดิมสํานวนกบเลือกนาย มาจากนิทานอีสปที่กบไม่พอใจสิ่งที่ได้ จนในที่สุดเทวดาส่งนกกระสามาและกินกบจนหมด

อ้างอิง https://suphasitthaiblog.wordpress.com