สาระน่ารู้

ภาษาน่ารู้

รู้ไว้ใช่ว่า กลุ่มภาษาอาเซียน

04 มีนาคม 2562

วันนี้เว็บไซต์ Old is Young จะมาผู้สูงวัย และสมาชิกเว็บไซต์วัยอื่น ๆ มารู้จักภาษาอเซียนกันมากขึ้น แต่ละประเทศในอาเซียนจะพูดภาษาแตกต่างกัน แต่ก็มีบางประเทศที่ใช้ภาษาพูดคล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มของภาษาที่ใช้พูดในอาเซียนได้ ตามความหลากหลายของเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • กลุ่มภาษา ออสโตรเอเชียติก เป็นภาษาที่ใช้พูดกันในกลุ่มชาวมอญ กัมพูชา และเวียตนาม
  • กลุ่มภาษา ออสโตรนีเชียน เป็นกลุ่มภาษาพูดในชาวมาเลเซีย อินโดนีเซีย และหมู่เการะฟิลิปปินส์
  • กลุ่มภาษา ไท-กะได เป็นกลุ่มภาษาที่ใช้พูดในไทย และลาว

แต่ไม่ต้องเป็นห่วงว่าคนในอาเซียนจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง เพราะกฎบัตรอาเซียนได้ระบุภาษากลางที่ใช้สำหรับสื่อสารกันระหว่างประเทศในอาเซียน นั่นคือ ภาษาอังกฤษ ดังนั้นก็ต้องฝึกภาษาอังกฤษกันให้พร้อม เพื่อที่จะได้ติดต่อสื่อสารกับทุกประเทศในอาเซียนกันได้


ขอบคุณคลิปวิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=_HZsN3lw2Js