สาระน่ารู้

ภาษาน่ารู้

นับเลข ภาษาอาเซียน

16 มีนาคม 2562

วันนี้เว็บไซต์ Old is Young จะพามาทุกท่านมารู้จักการนับตัวเลข ของแต่ละประเทศในอาเซียนกัน


ไทย กัมพูชา ลาว พม่า อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียตนาม บรูไน
0
ศูนย์

ศูนย์ ศูนย์ ซูนัย โนล
โนล
เซโร ลิง
คง
โนล
1 หนึ่ง โหมย หนึ่ง  ติท
ซาทุ
ซาทุ
อิสะ อี
โม
ซาทุ
2 สอง ปี๊ สอง นิ
ดัว
ดัว
ดาละวะ
เออ
ไฮ
ดัว
3 สาม ไบ๋ สาม โตว
ทิกะ
ทิกะ
ทัทโล
ซาน
บา
ทิกะ
4 สี่
บวน สี่ ลี
เอมพัท
เอมพัท
อพัท ซื่อ
บอน
เอมพัท
5 ห้า ปรัม ห้า งา
ลิมะ
ลิมะ
ลิมะ อู๋
นัม
ลิมะ
6 หก ปรัมมวย หก เช่า
เอนัม
เอนัม
อะนิม เลียว
เซา
เอนัม 
7 เจ็ด ปรัมปี เจ็ด คัวนิ
ทูจู
ทูจู
พิโต ชี
บาย
ทูจู 
8 แปด ปรัมใบ แปด ชิ
เดละพัน
เดละพัน
วาโล  ปา
ทำ
เดละพัน 
9 เก้า ปรัมบุน เก้า กูฟ
เซมบิลาน
เซมบิลาน

สิยัม
โจ๋
ชิน
เซมบิลาน
10 สิบ ดับ สิบ ทาเซ เซพุลู เซพุล ซัมพู ฉี เมย เซพุล