สาระน่ารู้

ภาษาน่ารู้

ภาษาราชการของแต่ละประเทศในอาเซียน

25 มีนาคม 2562

วันนี้เว็บไซต์ Old is Young จะพาทุกท่านมารู้จักภาษาราชการของแต่ประเทศในอาเซียนกันว่า แต่ละประเทศใช้ภาษาอะไรในประเทศของตนเอง 

  • ไทย ภาษาราชการคือ ภาษาไทย (Thai)
  • ลาว ภาษาราชการคือ ภาษาลาว (Laotian)
  • พม่า ภาษาราชการคือ ภาษาพม่า (Burmese)
  • กัมพูชา ภาษาราชการคือ ภาษาเขมร (Khmer)
  • เวียดนาม ภาษาราชการคือ ภาษาเวียดนาม (Vietnamese)
  • อินโดนีเซีย ภาษาราชการคือ บาฮาซา อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)
  • มาเลเซีย ภาษาราชการคือ ภาษามาเลย์ หรือ ภาษามลายู (Bahasa Melayu) 
  • ฟิลิปปินส์ ภาษาราชการคือ ภาษาฟิลิปปินส์ หรือภาษาตากาล็อก (Filipino)
  • สิงค์โปร์ ภาษาราชการคือ ภาษาอังกฤษ (English)
  • บรูไน ภาษาราชการคือ ภาษามาเลย์ (Bahasa Melayu) 

ส่วนภาษากลางที่ใช้ติดต่อกันระหว่างประเทศในอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ซึ่งกฎบัตรอาเซียนได้ระบุไว้ โดยภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่ใช้ในระหว่างการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม การจัดทำคำแถลงการณ์ การโต้ตอบทางจดหมาย และการปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ของอาเซียน

ที่มา https://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net