สาระน่ารู้

ภาษาน่ารู้

เขียนและออกเสียงชื่อประเทศในอาเซียน

15 เมษายน 2562

สวัสดีผู้สูงวัย และสมาชิกเว็บในวัยอื่น ๆ วันนี้ภาษาน่ารู้จะมาเรียนรู้ชื่อประเทศในอาเซียน และมาฝึกรออกเสียงชื่อภาษาอังกฤษของแต่ละประเทศในอาเซียนกัน ว่าชื่อประเทศในอาเซียนนั้นออกเสียงและเขียนอย่างไรกันบ้าง  

มาหัดออกเสียงที่ถูกต้องกับอาจารย์อดัมได้ที่คลิปด้านล่าง...


ไทย : Thailand อ่านว่า ทายแลนดฺ

สิงคโปร์ : Singapore อ่านว่า ซิ่งเหงอะโพรฺ

มาเลเซีย : Malaysia อ่านว่า เหมอะเล่ฉะ

อินโดนีเซีย : Indonesia อ่านว่า อินโดนี่ฉะ

ฟิลิปปินส์ :  The Philippines อ่านว่า เดอะ ฟิ่ลฺเหลอะพีนซฺ

บรูไน : Brunei อ่านว่า อ่านว่า บรูว นาย

เวียดนาม : Vietnam อ่านว่า เฝียทนอม

ลาว : Laos อ่านว่า ลาวสฺ

เมียนมาร์ : Myanmar อ่านว่า เมี่ยนมอรฺ

กัมพูชา :  Cambodia อ่านว่า แค็มโบ้วดีอะ

ขอบคุณคลิปจากอาจารย์อดัม