สาระน่ารู้

ภาษาน่ารู้

ออกเสียง สกุลเงินของอาเซียน

20 พฤษภาคม 2562

สวัสดีชาวสูงวัย และวัยอื่น ๆ วันนี้เว็บไซต์ Old is Young ขอพาทุกท่านมารู้จักสกุลเงินของแต่ละประเทศในอาเซียนกัน มาดูว่าสกุลเงินของแต่ละประเทศเรียกว่าอย่างไร และอ่านออกเสียงอย่างไร 

ไทย : บาท – Baht (THB)

สิงคโปร์ : ดอลล่าร์สิงคโปร์ - Singapore Dollar (SGD)

มาเลเซีย : ริงกิต – Ringgit (MYR)

อินโดนีเซีย : รูปียะฮ์ - Rupiah (IDR)

ฟิลิปปินส์ : ปิโซ – Piso (PHP)

บรูไน : ดอลล่าร์บรูไน - Brunei Dollar (BND)

เวียดนาม : ดอง – Dong (VND)

ลาว : กีบ – Kip (LAK)

เมียนมาร์ : จัต – Kyats (MMK)

กัมพูชา : เรียล - Riel (KHR)