สาระน่ารู้

ภาษาน่ารู้

สุภาษิตไทย ผัวหาบเมียคอน

20 ตุลาคม 2561

ผัวหาบเมียคอน : ช่วยกันทํามาหากินทังผัวและเมีย หาบคือการเอาของห้อยทีปลายไม้ คานทังสองข้างแล้วแบกกลางคานคอนคือเอาสิงของห้อยทีปลายไม้คานหรือปลายไม้เพียงข้าง เดียวแล้วแบกขึนบ่า บางสํานวนใช้ว่า “ชายหาบหญิงคอน

อ้างอิง https://suphasitthaiblog.wordpress.com