สาระน่ารู้

ภาษาน่ารู้

"วัน สัปดาห์ เดือน ปี" อาเซียนออกเสียงอย่างไร

14 มิถุนายน 2562

สวัสดีผู้สูงวัยทุกท่าน เว็บไซต์ Old is Young ขอพาผู้สูงอายุมารู้จัก "วัน สัปดาห์ เดือน ปี" ว่าแต่ละประเทศในอาเซียนออกเสียงกันอย่างไร

ไทย วัน สัปดาห์ เดือน ปี
สิงคโปร์  รื่อ  โจว เยวี่ย  เหนียน 
มาเลเซีย  ฮารี มินกู   บูลาน ทาฮูน
อินโดนีเซีย  ฮารี มินกู  บูลาน  ทาฮูน
ฟิลิปปินส์  อะรอ  ลิ้งโก้ บูวาน ทาออน
บรูไน  ฮารี มินกู   บูลาน   ทาฮูน
เวียดนาม  ไหง่  เตวิ่อน  ท้าง  นัม
ลาว  วัน สับดา  เดือน  ปี
เมียนมาร์  เยะ, เนะ เดอะแปะ  ล่า นิ
กัมพูชา  ทะไง  ซับดา แค  ชะนำ