สาระน่ารู้

ภาษาน่ารู้

ภาษาอาเซียนเกี่ยวกับการชอปปิง (Shopping)

19 กรกฎาคม 2562

สวัสดีชาวสูงวัย วันนี้เว็บไซต์ Old is Young จะพาท่านมาเรียนภาษาอาเซียนเกี่ยวกับการชอปปิง (Shopping)

ไทย ราคาเท่าไร ลดราคาได้ไหม เงินทอน เงินสด บัตรเครดิต  ราคาแพง  ราคาถูก  ซื้อ  ไม่ซื้อ 
สิงคโปร์  เจ้อ เก้อ จี่ เฉียน  เข่อ อี่ เผียน อี อี้ เตี้ยน มา  ไก่ เซี่ยน จิน ซิ่น ย่ง ข่า  กุ้ย เผียน อี่  ไหม่  บู้ ไหม่ 
มาเลเซีย เบราปา บันยัค
จัวลัน ซายา 
เปรูบาฮาน อิตู ตูไน ก๊าด เครดิต มาฮาล มูร่า เม็มบิลิ ทีแด๊ค เม็มบิลิ
อินโดนีเซีย บีราพา อินนิ  บิซา คูรัง ซีดิคิส  อัค ทูคาร์  ทูคาร์  คาร์ทู คาร์ดิส  มาเฮอ  มูรา เม็มเบลิ  -
ฟิลิปปินส์    มักกาโน่  ซาแพคเบเบนต้า ซา อะคิน  อั๊ง แพคบาบาโก  แคช  เครดิต การ์ด  มาฮาล  มูร่า  บูมิลิ  ฮินดี้ บูมิลิ
บรูไน   เบราปา บันยัค
จัวลัน ซายา
เปรูบาฮาน อิตู  ตูไน ก๊าด เครดิต  มาฮาล  มูร่า  เม็มบิลิ  ทีแด๊ค เม็มบิลิ

เวียดนาม ก๊ายไหน่ซ้าบาวเญียว   เบิดเดือกคง   โด๋ย   เตี่ยนหมัด   แถ๋ติ้นหญุง  ดั๊ด  แหร๋ มัว มัวคง
ลาว ลาคาเท่าได๋  ลุดราคาได้บ่  เงินทอน  เงินสด  บัดคลีดิด   แพงหลาย ราคาถึก  ซื้อ  บ่อซื้อดอก 
เมียนมาร์ ซินนงเชเหล้าดง  ซินนงโชวิดูลานะ  โป๊ะแชนอาน  โป๊ะแชน  - สินนงจิเย่  สินนงบ่เด่  แวแม  บ่แวแม 
กัมพูชา ทลัย ปน-มาน  เจาะฮฺ ไทล บาน เต  ลุยอบ  ประ  - นัมไรไท   นัมไรเมา  ตึญ มึน ตึญ