สาระน่ารู้

สาระด้านสุขภาพ

ความสำคัญของการกินยากับผู้สูงอายุ

14 ธันวาคม 2561

ผู้สูงอายุกับยาเป็นของคู่กัน ไม่ว่าจะเป็นยาประจำตัว วิตามิน อาหารเสริม เป็นต้น แต่การกินยานั้นต้องให้ความสำคัญพอ ๆ กับการเลือกกินอาหาร เนื่องจากหากพฤติกรรมกินยาไม่ถูกต้อง อาจประสบปัญหาตามมามากมาย วันนี้เว็บไซต์ Old is Young จะมาแนะนำการกินยาที่วิธีให้ผู้สูงอายุได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้

  1. อ่านฉลากยก่อนกินยาทุกครั้ง เนื่องจากสายตาของผู้สูงอายุเสื่อมลงตามวัย เพราะฉะนั้นก่อนกินยาต้องอ่านฉลากด้วยความระมัดระวัง อาจต้องสวมแว่น หรือให้ลูกหลานช่วยอ่าน จะได้กินยาถูกขนานและถูกต้อง
  2. เตือนตนเองเมื่อถึงเวลากินยา ความหลงลืมจะมาพร้อมกับวัยที่มากขึ้น ดังนั้นโอกาสที่จะลืมกินยาของผู้สูงอายุนั้นมีมาก หากผู้สูงอายุใช้งานมือถือแบบสมาร์ทโฟน ก็สามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นเตือนการกินยาได้ แต่ถ้าหากไม่ถนัดในการใช้มือถือ ก็มีทางเลือกได้หลายทาง เช่น ตั้งนาฬิกาเตือนทุก ๆ ช่วงเวลาที่ต้องกินยา หรือให้ลูกหลานและผู้ดแล คอยเตือนเมื่อถึงเวลากินยาก็ได้
  3. อย่าซื้อยากินเอง การกินยาของผู้สูงอายุนั้น ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์เท่านั้น อย่าซื้อยากินเอง เนื่องจากอวัยวะภายในร่างกายของผู้สูงวัยเสื่อมลง หากกินยาบางชนิดมากไป อาจทำให้ร่างกายได้รับผลกระทบ เช่น ตับอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยาที่กินได้ ก็อาจเกิดระดับยาในเลือดสูง หรือไตไม่สามารถขับของเสียได้ดีพอ โอกาสที่ยาจะสะสมในร่างกายก็มีมากขึ้น จนทำให้เกิดอาการแพ้
  4. อย่าหยุดยาเอง ผู้สูงอายุบางคนอาจจะหยุดการกินยาเอง โดยมีควมเชื่อมาจากหลายสาเหตุ เช่น อาจคิดว่าตนเองอาการดีขึ้น ไม่จำเป็นต้องกินยาอีกต่อไป ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากยาบางชนิด เช่น ยาปฏิชีวนะ จะต้องกินให้หมดตามที่แพทย์สั่ง เพราะอาจเกิดการดื้อยา
  5. อย่ากินยาเกินขนาด ผู้สูงอายุบางรายมีความเชื่อที่ว่า หากกินยาในปริณมาก ๆ จะทำให้หายเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมาก เพระาหากได้รับเกินขนาดที่แพทย์สั่ง อาจจะเกิดอาการแพ้จากการที่ยาเป็นพิษได้
  6. เก็บรักษายาให้ถูกต้อง การเก็บรักษายาเป็นสิ่งสำคัญพอ ๆ กับการกินยาให้ถูกต้อง เนื่องจากยาบางประเภทห้ามโดนแสง ยาบางประเภทต้องเก็บในยที่แห้ง บางประเภทต้องเก็บในที่อุณหภูมิตามที่กำหนด หากเก็บยาไม่ถูกต้อง จะทำให้ยาเสื่อมสภาพได้

เมื่อทราบถึงข้อปฏิบัติในการกินยาแล้ว ผู้สูงอายุนำไปปฏิบัติตาม หรือลูกหลานและคนใกล้ชิดนำไปแนะนำและปฏิบัติ ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้สูงอายุที่เรารัก

รูปภาพ https://pxhere.com/th/photo/931638