สาระน่ารู้

สาระด้านสุขภาพ

ทำไมผู้สูงอายุถึงไม่ออกกำลังกาย

02 มกราคม 2562

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการออกกำลังกาย จึงทำให้ผู้สูงอายุบางรายไม่กล้าที่จะออกกำลังกาย เนื่องจากมีความเชื่อหรือความรู้ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ซึ่งความคิดหรือความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง มีดังต่อไปนี้ 

  • อายุมากเกินไปที่จะออกกำลังกาย ผู้สูงอายุบางรายคิดว่าอายุมากแล้ว ร่างกายก็เสื่อไปเป็นธรรมดา การออกกำลักายจึงไม่เหมาะสมกับคนที่มีอายุมาก แต่ความเป็นจริงแล้วไม่มีคำว่าแก่เกินไปสำหรับการออกกำลังกาย ผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายเป็นประจำ จะมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น โดยเฉพาะกล้ามเนื้อจะมีความแข็งแรง และลดความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น
  • การออกกำลังกายไม่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุบางรายคิดว่าการออกกำลังกายจะเป็นอันตรายแก่ตนเอง เนื่องจากร่างกายที่ถดถอยและเสื่อมลง อาจทำให้ตนเองหกล้ม หรือกล้ามเนื้อฉีกขาดในระหว่างการออกกำลังได้ แต่แท้จริงแล้วถ้าผู้สูงอายุได้เลือกประเภทการกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม เช่น มวยไทเก๊ก เดินบริหารร่างกาย ฯลฯ และออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรง และลดความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุน
  • การออกกำลังกายจะทำให้หัวใจวาย ผู้สูงอายุบางรายมักจะอ้างว่า หากออกกำลังกายแล้ว โอกาสจะเกิดการหัวใจวายนั้นมีมาก จริง ๆ แล้วความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มสาว หรือวัยสูงอายุ หากหักโหมในการออกกำลังกาย ก็มีโอกาสหายหัวใจวายได้ แต่ถ้าไม่ออกกำลังกายเลย นั่งและนอนเฉย ๆ อยู่ที่บ้าน มรีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายมากกว่าผู้ที่ออกกำลังกายเสียอีก ดังนั้น ผู้สูงอายุควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลายๆ โรค รวมถึงโรคหัวใจด้วย
  • ต้องให้แพทย์สั่งก่อนจึงออกกำลังกายได้ ความจริงแล้วการปรึกษาแพทย์ และให้แพทย์แนะนำในเรื่องของการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่ไม่ผิด หากผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว แต่หากผู้สูงอายุบางรายไม่มรีรโรคประจำตัว ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปพบแพทย์ก่อนที่จะเริ่มออกกำลังกายเสมอไป เพราะการออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องอันตรายสำหรับผู้สูงอายุ หากออกกำลังกายอย่างถูกต้องและไม่หักโหมเกินไป
  • มีโรคประจำตัวหรือป่วย ไม่เหมาะกับการออกกำลังกาย ผู้สูงอายุบางรายที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ฯลฯ มักคิดว่าฉันออกกำลังกายไม่ได้ ออกกำลังกายไม่ไหว แต่ในความเป็นจริงแล้ว การออกกำลังกายถือเป็นทางเลือกที่ดี ที่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีภูมิต้านทานโรคมากขึ้น แต่ควรปรึกษาคุณหมอก่อนออกกำลังกาย และสำหรับผู้สูอายุมีโรคประจำตัว

ความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้สูงอายุ จะทำให้ผู้สูงอายุมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย และยังช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม ผู้สูงอายุก็จะสามารถทำอะไรหลาย ๆ อย่างในชีวิตได้ตามปกติ โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น และไม่เป็นภาระให้กับลูกหลานอีกด้วย