สาระน่ารู้

สาระด้านสุขภาพ

ข้อควรระวัง ผู้สูงอายุออกกำลังกาย

21 มีนาคม 2562

เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของผู้สูงอายุจะเสื่อมลง ความแข็งแรงก็ลดน้อยลง ผู้สูงอายุบางท่านที่ห่วงใยสุขภาพ ก็ยังคงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่การออกกำลังกาย หรือใช้ร่างกายทำงานที่ต้องออกแรง ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยและต้องประเมินร่างกายตนเองว่าไหวหรือไม่  

ข้อควรระวังในการออกกำลังกายและการทำงานที่ต้องใช้แรง

  • ประเมินความพร้อมของร่างกาย ผู้สูงอายุต้องประเมินความพร้อมของร่างกายและกล้ามเนื้อของตนเองก่อน ว่าร่างกายของตนเองไหวหรือไม่กับการที่จะออกแรงในแต่ละครั้ง หากประเมินแล้ว ร่างกายไม่ไหว ก็อย่าฝืนที่จะต้องออกแรง เพราะกล้ามเนื้ออาจฉีกขาด และอาจจะเหนื่อยกว่าปกติได้
  • กิจกรรมที่ทำต้องเหมาะกับร่างกายตนเอง ในการทำกิจกรรมในแต่ละครั้ง ต้องเป็นกิจกรรมที่ร่างกายตนเองสามารถทำได้ และสภาวะของร่างกาย ณ ขณะนั้นพร้อมที่จะทำกิจกรรมนั้น ๆ 
  • ค่อย ๆ เริ่มจากเบาไปหนัก ในการออกกำลังกายหรือใช้แรงในแต่ละครั้ง ต้องค่อย ๆ เรื่มจากเบา ไปหาหนัก เพราะร่างกายจะได้ค่อย ๆ ปรับตัว และตนเองจะทราบด้วยว่าร่างกายไหวหรือไม่ 
  • อบอุ่นร่างกายทุกครั้ง ก่อนทำกิจกรรมหรืออกกำลังกาย ควรอบอุ่นร่างกายก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ร่างกายและกล้ามเนื้อพร้อมที่จะใช้งานหนัก 
  • ตรวจสอบสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมหรือสถานี่ออกกำลังกายก็เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ไม่ควรมองข้าม เช่น การปรับพื้นให้เรียบ ย่อมดีกว่ากการออกกำลังกายบนทางลาดหรือขรุขระ หากมีราวจับหรือที่ให้เกาะ ก็จะดีต่อผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการหกล้ม เป็นต้น 
  • หยุดทันทีเมื่อไม่ไหว ขณะออกกำลังกายหรือใช้แรงมาก ๆ แล้วเกิดอาการรู้สึกเหนื่อยเกินไป ต้องรีบหยุดทันที ให้รีบร้องขอหรือส่งสัญญาณช่วยเหลือจากคนรอบข้าง และควรปรึกษาแพทย์ทันที 

หากผู้สูงอายุได้ปฏิบัติตามวิธีข้างต้น การออกกำลังการหรือใช้แรงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะปลอดภัยไร้ความกังวลอีกด้วย

รูปภาพ https://pxhere.com/en/photo/770616