สาระน่ารู้

สาระด้านสุขภาพ

ผู้สูงวัยภาวะเสี่ยง สัญญาณเตือน อัมพฤกษ์ - อัมพาต

28 มีนาคม 2562

เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ร่างกายเสื่อมถอยถือเป็นเรื่องธรรมดา แต่เราสามารถป้องกันและตรวจสอบร่างกายของตนเองหรือของผู้สูงอายุในบ้านได้ว่ามีความเสี่ยงต่อโรคหรือไม่ ภาวะของความเสี่ยงที่จะเป็นอัมพฤกษ์ - อัมพาต ของผู้สูงวัยนั้นมีมากกว่าวัยอื่น ๆ เรามาดูกันว่ามีสัญญาณอะไรบ้างที่เตือนถึงความเสี่ยงของโรคดังกล่าว 

  • ใบหน้าและร่างกายอ่อนแรงครึ่งซีก
  • ตาข้างใดข้างหนึ่งเห็นภาพซ้อน
  • พูดไม่ชัดลิ้นแข็ง
  • เวียนศรีษะ/หมดสติ
  • ปวดหัวรุนแรงเฉียบพลัน

ซึ่งอาการเหล่านี้มักเกิดแบบฉับพลัน หากมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นให้รีบพบแพทย์ด่วนที่สุดภายใน 3 ชั่วโมง ก็สามารถจะรักษาชีวิตและฟื้นฟูให้กลับปกติหรือใกล้เคียงได้มากที่สุด

ผู้ที่มีความเสี่ยงคือผู้ที่มีความดันโลหิตสูง เป็นโรคเบาหวาน มีไขมันในเลือดสูง ขาดการออกกำลังกาย มีน้ำหนักเกิน สูบบุหรี่ หัวใจเต้นผิดปกติ วิธีป้องกันและลดความเสี่ยง คือ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ไม่กินอาหารที่มีรสเค็ม และไขมันสูงออกกำลังสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนัก ไม่ดื่มเครื่องดื่มมึนเมา และไม่สูบสูบบุหรี่ ที่สำคัญ ผู้สูงอายุทุกท่านควรตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

ถ้าเรารู้จักดูแลตนเองและหมั่นสำรวจความผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอจะป้องกันและลดความรุนแรงที่จะเกิดโรคอัมพฤกษ์ - อัมพาตได้

อ้างอิง https://www.thaihealth.or.th/Content/24385-5%20อาการ%20สัญญาณเตือน'อัมพาต-อัมพฤกษ์'%20%20.html

รูปภาพ https://pxhere.com/en/photo/521906