สาระน่ารู้

สาระด้านสุขภาพ

วัคซีนแนะนำสำหรับผู้สูงอายุ

31 กรกฎาคม 2562

การฉีดวัคซีน มีความสำคัญต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เนื่องจากร่างกายของผู้สูงอายุจะมีความไวต่อเชื้อโรคมาก เพราะร่างกายที่เสื่อมถอยตามวัย และบางท่านอาจจะไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนในวัยเด็ก หรือถึงได้รับมาในวัยเด็กแล้ว ก็ไม่อาจสามารถป้องกันโรคได้ตลอดชีวิต ดังนั้นในวัยสูงอายุ ต้องมีการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นและป้องกันโรคที่มีความเสี่ยง 

วัคซีนที่ผู้สูงอายุต้องฉีดป้องกัน ในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 65 ปีขึ้นไป ตามคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 มีดังต่อไปนี้

  1. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฉีดปีละ 1 ครั้ง สามารถรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ ฟรี ที่หน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน
  2. วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมแบบรุนแรง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคปอดบวมรุนแรง การติดเชื้อในกระแสเลือด สมองอักเสบ หรือไปที่อวัยวะอื่น ๆ เช่น กระดูก
  3. วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก เพื่อป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน ถึงแม้ในวัยเด็กจะเคยฉีดแล้ว ก็ควรได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้น
  4. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด เพื่อป้องกันการเกิดงูสวัด เพราะถ้าเป็นโรคงูสวัด จะเกิดภาวะแทรกซ้อน คือ อาการปวดปลายประสาท
  5. วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี และวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอ เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ทำให้ตับอักเสบ ที่อาจนำไปสู่โรคมะเร็งตับและตับแข็งได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย

ขอบคุณรูปภาพ https://pxhere.com/th/photo/461033