สาระน่ารู้

สาระด้านสุขภาพ

กิจกรรมทางกาย ช่วยผู้สูงวัยมีชีวิตชีวา

10 สิงหาคม 2562

ผู้สูงอายุที่มีการทำกิจกรรมทางกายอยู่เป็นประจำ เช่น เดิน วิ่งเหยาะ ๆ เล่นโยคะ ทำงานบ้าน เป็นต้น จะลดการเกิดโรคต่าง ๆ และลดภาวะเสื่อมถอยของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นลดอัตราเสี่ยงของการหกล้มและเจ็บป่วยจากโรคข้อเข้าเสื่อม 

เรามาดูประโยชน์ของการที่ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายอยู่เป็นประจำ

  • ชะลอจากภาวะโรคความเสื่อมต่าง ๆ เช่น การทำงานของสมอง หลอดเลือดสมองตีบ/แตก ระบบหัวใจและหลอดเลือด หัวใจขาดเลือด ปอด กล้ามเนื้อ กระดูก ความยืดหยุ่นของข้อต่อของร่างกาย เป็นต้น
  • ป้องกันภาวะเสี่ยงของการหกล้มและข้อเข้าเสื่อม เพราะการทำกิจกรรมทางกายจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความหนานแน่นของมวลกระดูก จึงช่วยให้การทรงตัวของผู้สูงวัยทำได้ดี
  • ช่วยเพิ่มในเรื่องของความจำ ลดภาวะสมองเสื่อม และช่วยให้สมองมีความจำที่ดีและช่วยในเรื่องของความคิดของผู้สูงอายุให้ดีเป็นปกติ
  • ช่วยเพิ่มความกระตือรือร้น การทำกิจกรรมทางกาย ช่วยลดภาวะซึมเศร้า เพื่มความกระฉับเฉงและความกระตือรือร้น
  • ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา การที่มีร่างกายแข็งแรงขึ้น ก็จะทำให้ภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการรักษาพยบาลลดลง ผู้สูงอายุจึงมีเงินเก็บมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ
  • มีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิดที่ดี การที่ไม่มีภาวะเรื่องโรคเจ็บป่วย มีร่างกายแข็งแรง ก็จะส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีคุณค่าต่อสังคม

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  https://www.thaihealth.or.th

รูปภาพ https://pxhere.com/en/photo/825679