สาระน่ารู้

สาระด้านสุขภาพ

ผู้สูงอายุ กับมะเร็งผิวหนังเมลาโนมา

17 สิงหาคม 2562

"มะเร็งผิวหนังเมลาโนมา" ส่วนใหญ่มักพบในประชากรทั่วโลก และกับผู้สูงวัยอายุ เว็บไซต์ Old is Young ขอพาทุกท่านมารู้จักมะเร็วผิวหนังเมลาโนมากัน...

สาเหตุ : เกิดผิวหนังมีการเจริญเติบโตผิดปกติ  

ลักษณะ : มีจุดน้ำตาลแดงดำ ปื้นแดงดำ หรือเริ่มจาก. การเป็นไฝ ที่เกิดบนฝ่ามือ ฝ่าเท้า แขน ขา เล็บ โคนเล็บ  

การรักษา : ขึ้นอยู่กับระยะที่เป็น เบื้องต้นส่วนใหญ่ทำการผ่าตัดออก หรือถ้ามีการแพร่กระจายต้องผ่าตัดพร้อมการใข้เคมีบำบัด หรือฉายแสง  

วิธีป้องกัน :

  • ควรสังเกตความผิดปกติผิวหนังของตนเอง
  • ทายากันแดด และหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด ๆ
  • หากพบว่าไฝ หรือปื้นที่เป็นอยู่มีขึ้นบนผิวหนังเป็นระยะเวลานาน ๆ และมีลักษณะเป็นไฝควรรับไปพบหมอทันที

ขอบคุณข้อมูล ผศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังและศัลยกรรมผิวหนัง ภาควิชาตจวิทยา Faculty of Medicine Siriraj Hospital คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

ขอบคุณรูปภาพ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melanoma.jpg