สาระน่ารู้

สาระด้านสุขภาพ

เกมตรวจสุขภาพสมอง คัดกรองโรคอัลไซเมอร์

11 กันยายน 2562

สวัสดีชาวสูงอายุทุกท่าน ช่วงนี้เราจะพูดถึงเรื่องสุขภาพสมองกันบ่อยหน่อย วันนี้เว็บไซต์ Old is Young มีเกมที่ชื่อว่า "BRAIN CHECK" เป็นเกมตรวจสุขภาพสมอง คัดกรองโรคอัลไซเมอร์ โดยเกมจะบอกผลว่าผู้ที่ทดสอบมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมหรือไม่ โดยเกมนี้เป็นเกมที่พัฒนาโดย Good Factory ร่วมกับศูนย์โรคสมอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ซึ่งอยู่ในระหว่าง การศึกษา เก็บข้อมูลผลการทดสอบ วิเคราะห์ความเที่ยงตรง และความเหมาะสมในการนําไปใช้เป็นเครื่องมือวัดและประเมิน ที่จะเป็นประโยชน์ในการช่วยคัดกรอง ทางการแพทย์เบื้องต้นต่อไป

ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเกม Brain Check

  1. เล่นเกมส์เพื่อทดสอบการทำงานของสมอง และ ตอบคำถามเพ่ือคัดกรองภาวะสมองเสื่อมผ่านชุดคำถามจากแบบประเมินความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมที่พัฒนาบนฐานงานวิจัยทางการแพทย์
  2. โปรแกรมจะประเมินการทำงานของสมองใน 5 ด้านสำคัญได้แก่ การรับรู้พื้นฐาน การบริหารจัดการ ภาษา ความจำ และมิติสัมพันธ์ และ คัดกรองอาการบ่งชี้ ที่อาจเป็นสัญญานเตือนโรคสมองเสื่อม
  3. โปรแกรมจะแสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบการทำงานของสมอง กับกลุ่มคนในช่วงอายุเดียวกัน และประเมินระดับความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมประเภทอัลไซเมอร์

มาประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นผ่านเกมส์ทดสอบสมองกัน โดยคลิกลิ้งก์ด้านล่างได้เลย...

http://www.braincheck.net

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บ http://www.braincheck.net