สาระน่ารู้

สาระด้านเทคโนโลยี

ริสแบนด์ “หาย(ไม่)ห่วง” สวมไว้ อุ่นใจ ปลอดภัย

24 กุมภาพันธ์ 2562

เว็บไซต์ Old is Young ขอแนะนำการนำเทคโนโลยีมาช่วยติดตามการสูญหายของผู้สูงอายุ พลัดหลง หรือหลงทาง โดยมูลนิธิกระจกเงา ร่วมกับภาคเอกชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดตัวโครงการ "หาย (ไม่) ห่วง" ด้วยการนำเทคโนโลยีสื่อสารมาต่อยอดจากแอพพลิเคชั่น Thaimissing เพิ่มอุปกรณ์สายรัดข้อมือติดตามตัวคนหาย สายรัดข้อมือดังกล่าวจะมี OR Code เลขรหัส และข้อมูลของผู้สวมใส่ เพื่อช่วยติดตามคนหายได้อย่างทันท่วงที

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ ริสแบนด์ “หาย(ไม่)ห่วง”

  1. อุ่นใจ ความเสี่ยงในการพลัดหลงของผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืม อาจเกิดขึ้นได้เสมอ ปัญหาเมื่อผู้ป่วยหลงลืม พลัดหลงหายออกจากบ้าน จะไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองได้ และมักไม่มีเอกสารติดตัว เมื่อพลเมืองดีหรือตำรวจให้การช่วยเหลือ ไม่สามารถรู้ได้ว่า บุคคลพลัดหลงเป็นใคร กว่าจะสามารถติดตามญาติได้อาจใช้เวลาหลายวัน หรือบางกรณีต้องโพสรูปคนพลัดหลงในโลกออนไลน์เพื่อตามหาญาติ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบกับตัวคนพลัดหลงและญาติได้ ริสแบนด์นี้ จะเป็นสัญลักษณ์ให้คนทราบว่าบุคคลที่สวมใส่และเดินในลักษณะพลัดหลงอยู่ในที่สาธารณะกำลังต้องการความช่วยเหลือ และสามารถระบุตัวตนผู้สวมใส่ได้ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ต และ PIN ที่ติดอยู่บนริสแบนด์ 
  2. ปลอดภัย คนพลัดหลงที่มีอาการหลงลืม ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ มีเสี่ยงสูงเมื่อพลัดหลงในที่สาธารณะ หลายกรณีประสบอุบัติเหตุระหว่างที่พลัดหลง หรือบางรายมีความเจ็บป่วยทางกายหลายโรคที่ต้องทานยาต่อเนื่อง การหายออกจากบ้านหลายวันจึงมีความเสี่ยงต่อชีวิต การสวมริสแบนด์ หาย(ไม่)ห่วง จึงเพื่มโอกาสในการที่ผู้พลัดหลงได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที นอกจากนี้ริสแบนด์ หาย(ไม่)ห่วง ถูกออกแบบคล้ายริสแบนด์ปกติทั่วไป และไม่ใช่ของมีค่า จึงปลอดภัยต่อผู้สวมใส่ต่อมิจฉาชีพที่ประสงค์ต่อทรัพย์
  3. ไม่เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย ริสแบนด์ หาย(ไม่)ห่วง ปกป้องสิทธิของผู้ป่วยที่พลัดหลงหายออกจากบ้าน แม้กระทั่งผู้ทำการช่วยเหลือจะสแกนคิวอาร์โค้ตที่สายรัดข้อมือ ก็จะทราบเพียงว่า ผู้สวมใส่ริสแบนด์เป็นผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่มีการแจ้งชื่อนามสกุลหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สวมใส่ และมีคำแนะนำให้พลเมืองดีนำผู้ป่วยส่งสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด โดยระบุหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อญาติเป็นหมายเลข 095 631 1914 ซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของ ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งทำหน้าที่คล้ายคอลเซ็นเตอร์ ในการประสานงานญาติของผู้สวมใส่ริสแบนด์เส้นนั้นโดยตรง ซึ่งเป็นการป้องปกข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย

ผู้ดูแลผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่อาการหลงลืม สามารถลงทะเบียนรับริสแบนด์ ได้ด้วยตัวเอง ผ่านแอพพลิเคชั่น Thaimissing ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอพฯ นี้ ได้ทั้งระบบ IOS และ Android