สาระน่ารู้

สาระด้านเทคโนโลยี

อาชีพที่ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ไม่สามารถแทนที่มนุษย์

05 เมษายน 2562

ทุกวันนี้โลกของ AI – Artficial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้น บางท่านอาจจะเคยเห็นบทความที่แชร์กันผ่าน Social Media ต่าง ๆ ว่า หุ่นยนต์จะมาแทนที่คน อาชีพนู้นอาชีพนี้กำลังจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ ซึ่งมนุษย์อย่างเรา ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ หรือคนในวัยไหนก็ตาม เริ่มจะตะหนกตกใจว่าจะได้ระบผลกระทบกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI 

เว็บไซต์ไซต์ Old is Young ขอบอกว่าเจ้าหุ่นยนต์ หรือ AI ก็ไม่สามารถทำได้ทุกอย่างเท่าสมองของมนุษย์ เพราะงานบางอย่างนั้น หุ่นยนต์ไม่สามารถบอกความแตกต่างหรือแยกแยะงานที่ทำได้เท่ามนุษย์ ซึ่งถ้าใช้แต่หุ่นยนต์เพียงอย่างเดียว อาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงหรือเป็นอันตรายได้ เรามาดูกันว่าอาชีพที่หุ่นยนต์จะมาแทนที่มนุษย์ได้ยาก มีอะไรกันบ้าง

  • พนักงานฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่บุคคลหรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการหาคนเข้าทำงาน จะต้องเป็นการใช้ทักษะและการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ เพื่อที่จะหาบุคคลที่เหมาะสมกับองค์กร นอกจากนี้การบริหารบุคลากรในองค์กรต้องใช้จิตวิทยา ความรู้สึก ความเข้าใจ ในการแก้ปัญหากับคนในองค์กร ซึ่งตรงนี้หุ่นยนต์ไม่สามารถทำเรื่องดังกล่าวได้ดีเท่ามนุษย์ด้วยกันเอง 
  • บุคลากรทางการแพทย์ แพทย์เป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีที่สุด แต่เทคโนโลยีได้พัฒนาความสามารถมาช่วยในการทำงานของแพทย์ เช่น การใช้หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัด ซึ่งช่วยให้ศัลยแพทย์ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม อาชีพนี้ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ และต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการซักถามอาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีหรือปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถทำได้
  • อาจารย์หรือครู ทุกวันนี้เราใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอนมากขึ้น ซึ่งช่วยให้การเรียนและการสอนนั้นทำได้ง่ายขึ้น แต่การที่ผู้สอนกับผู้เรียนต้องมีการปฏิสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเรื่องการถามไถ่ การเอาใจใส่ และการที่ต้องรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้เรียน ดังนั้นหุ่นยนต์จึงทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้เท่ากับมนุษย์สื่อสารด้วยกันเอง 
  • ผู้พิพากษาและทนายความ อาชีพนี้ต้องใช้หลักความยุติธรรมในการทำงาน ซึ่งในการตัดสินใจในแต่ละครั้ง ไม่ได้ยึดหลักของหลักฐานและเหตุผลเพียงอย่างเดียว ยังต้องใช้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้พิพากษา/อัยการ กับผู้ต้องหา ซึ่งหุ่นยนต์ไม่สามารถทำงานในส่วนนี้ได้ และผู้ต้องหาคงไม่ยอมรับ ถ้าหากให้หุ่นยนต์ตัดสินโทษตนเอง 
  • ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน ตำแหน่งหัวหน้าหรือผู้บริหาร หุ่นยนต์ไม่สามารถมาแทนที่ได้ เนื่องจากต้องมีการพูดคุย สนทนา และสร้างปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน ซึ่งการตัดสินใจในแต่ละครั้ง ไม่ได้ใช้แค่หลักเหตุผลหรือหลักโลจิกเท่านั้น ยังต้องมีสัญชาติญาณ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ที่ผ่านมาอีกด้วย 
  • ผู้ดูแลการผลิต ทุกวันนี้การผลิตจะใช้เครื่องจักรและหุ่นยนต์เข้ามาผลิตสินค้ากันอยู่แล้ว เพราะลดต้นทุนและลดความผิดพลาดในการผลิตได้ดีกว่าการใช้แรงงานมนุษย์ แต่อย่าลืมว่าต้องมีผู้ที่ควบคุมเครื่องจักรและหุ่นยนต์เหล่านี้ หากเกิดการชำรุดหรือขัดข้องในการผลิต มนุษย์ต้องเป็นผู้เข้าไปแก้ไข และใช้ทักษะเข้าไปทำให้การผลิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

จะสังเกตุได้ว่า เทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามาแทนที่ในเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึก และความเข้าใจที่มนุษย์มีต่อกันได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบางอาชีพที่กล่าวมาข้างต้น ยังคงต้องเป็นอาชีพที่หุ่นยนต์ไม่สามารถเข้ามาแทนที่มนุษย์ได้

รูปภาพ https://pxhere.com/en/photo/1559681