สาระน่ารู้

สาระด้านเทคโนโลยี

LandsMaps ดูรายละเอียดที่ดิน บนมือถือ

28 ตุลาคม 2561

LandsMaps แอพพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับการตรวจสอบตำแหน่ง และภาพแปลงที่ดิน โดยระบุเลขที่โฉนด หรือสถานที่สำคัญในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถตรวจสอบเส้นทางเพื่อเดินทางไปยังแปลงที่ดินดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานเขตที่ดินที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย


แอปพลิเคชันแสดงข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ดังนี้ หมายเลขระวาง เลขที่ดิน เลขโฉนดที่ดิน หน้าสำรวจ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด เนื้อที่ สำนักงานที่ดิน ค่าพิกัดสำนักงาน ราคาประเมินรายแปลงกรมธนารักษ์ ค่าพิกัดแปลง ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ค่าธรรมเนียมภาษีอากร คิวรังวัด พื้นที่ใช้ประโยชน์ และข้อมูลผังเมืองรวมของกรุงเทพมหานคร


ดูคลิบแนะนำการใช้งานได้ที่ https://youtu.be/wprscXiemXY

แอปพลิเคชันนี้จัดทำขึ้นโดยกรมที่ดิน ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เดิม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของรัฐผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาได้

สามารถดาวน์โหลด LandsMaps ได้ที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store  สำหรับ iOS

สำหรับผู้ใช้คอมสามารถตรวจสอบที่ดินที่ dolwms.dol.go.th