ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

27 ธันวาคม 2561

(24 ธ.ค. 61) ที่ ห้องประชุม ชั้น 35 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27/2561 ถึงการเตรียมการจัดงานปีใหม่ของกรุงเทพมหานคร ว่า กรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีกิจกรรมหลักคือการสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งในปีนี้กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เช้าวันที่ 31 ธ.ค. 61 เวลา 09.00 – 11.30 น. โดยจะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธนวราชบพิตร จากบริเวณหอพระฯ ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ขึ้นรถแห่ไปตามเส้นทางโดยรอบ แล้วนำไปประดิษฐานบนมณฑป ณ บริเวณลานคนเมือง เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชาตั้งแต่เวลา 11.30 น. ของวันที่ 31 ธ.ค. 2561 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 2562 พร้อมกันนี้ในวันที่ 31 ธ.ค. 61 กรุงเทพมหานครจะจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงศิลปะพื้นบ้านเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย และการออกบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาหารและเครื่องดื่ม อันเลื่องชื่อทั้ง 50 เขต พร้อมทั้งกิจกรรมสาธิตและเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญา ต่างๆ ณ ลานคนเมือง ด้วย 


จากนั้นในช่วงค่ำกรุงเทพมหานครจะจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสมงคลขึ้นปีใหม่และเพื่อความสถิตสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 19.30 น. ของวันที่ 31 ธ.ค. 2561 ถึงเวลา 00.30 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 2562 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวน 5,000 เล่ม สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมพิธีฯ และในวันที่ 1 ม.ค. 61 ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ กรุงเทพมหานครจะจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป ณ ลานคนเมือง ด้วย


เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีประชาชนเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน กรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำแผนและมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาศปีใหม่ ดังนี้ ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ 1. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และกรอบในการประสานการปฏิบัติร่วมกันอย่างบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ไว้รองรับสถานการณ์อัคคีภัยและสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้จะตรวจให้คำแนะนำแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตลอดจนสถานบริการต่างๆ 2. จัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการป้องกันอัคคีภัยในเคหสถาน และเรื่องการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสถานบริการ 3. ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 4. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติภารกิจตามแผนที่กำหนด 5. ให้สำนักงานเขตทุกเขตจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ สถานบริการ และสถานบันเทิงในพื้นที่ แล้วรายงานผลการตรวจให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ และ 6. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดได้ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดช่วงเทศกาลปีใหม่


 1. จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 2. ในช่วงระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2561 – 2 ม.ค. 2562 (7 วันอันตราย) จะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังเหตุอัคคีภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 35 จุด เพิ่มเติมจากสถานีดับเพลิงหลัก 35 สถานี และสถานีดับเพลิงย่อย 12 สถานี รวม 82 จุด และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนบริเวณถนนเข้า – ออกเมือง และสถานีขนส่งผู้โดยสาร จำนวน 11 จุด โดยมีการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประจำจุด อาทิ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจ แพทย์ พยาบาล กู้ชีพ อปพร. ทหาร ตำรวจ ฯลฯ
 3. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการดูแลความปลอดภัยของประชาชน โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันตรวจพื้นที่สำคัญต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ


  ดอกไม้ไฟ โคมลอย ตะไล บั้งไฟ ห้ามเล่นเด็ดขาด

  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวทิ้งท้ายว่า อย่างไรก็ดี ขอความร่วมมือประชาชนได้ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถ ทั้งนี้การใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์อุปกรณ์ส่วนควบของรถต้องมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ส่วนเรื่องของการจุดพลุต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้อง โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับพลุและสถานที่เล่นให้ชัดเจน ซึ่งอาจมีการอนุญาตจุดพลุได้เป็นบางแห่ง แต่ดอกไม้ไฟ โคมลอย ตะไล บั้งไฟ ห้ามไม่ให้มีการเล่นเด็ดขาด

  พัทธนันท์...สปส. รายงาน

  อ้างอิงข้อมูลและภาพ http://www.bangkok.go.th/main/page.php?&43-News&type=detail&id=50970