ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงพระเมตตาให้สำนักพระราชวังมารับคุณยายบ้านบางแค 2 เข้าชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว

03 มกราคม 2562

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 15.30 - 21.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงพระเมตตาให้สำนักพระราชวังมารับคุณยายบ้านบางแค 2 จำนวน 28 คน ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุบ้านบางแค 2 จำนวน 6 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน เข้าชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนอกจากกิจกรรมในงานฯแล้ว บนเวทีมีการแสดงของนักร้องลูกทุ่งศิลปินแห่งชาติ และนักร้องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงจำนวนหลายท่าน อาทิ ผ่องศรี วรนุช ชาย เมืองสิงห์ เพลิน พรหมแดน เป็นต้น โดยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (นายเฉลิมพล โชตินุชิต) ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม ผู้ปกครองบ้านบางแค 2 และเจ้าหน้าที่บ้านบางแค 2 เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ข้อมูลและภาพ http://www.bangkok.go.th/social/page/sub/3587/1/0/info/124498/สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10-ทรงพระเมตตาให้สำนักพระราชวังมารับคุณยายบ้านบางแค2-เข้าชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาว