ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (นายเฉลิมพล โชตินุชิต) จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ ดำเนินการให้ความรู้ด้านการเกษตร

23 เมษายน 2562

วันนี้ (23 เม.ย.62) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม (นายเฉลิมพล โชตินุชิต) จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ ดำเนินการให้ความรู้ด้านการเกษตร ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อยจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) และการรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนแขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง 

โดยกลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับในวงตาข่าย เพื่อลดปริมาณเศษพืชในฟาร์ม ลดการเผาตอซังข้าวและลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วย 

ทั้งนี้ ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เขตลาดพร้าว (นางอุดมลักษณ์ น้อยสุข) ได้มาร่วมรับความรู้และเล็งเห็นความสำคัญในการนำเศษวัชพืชในแปลงเกษตรมาทำปุ๋ยหมัก พร้อมต้องการให้เครือข่ายเกษตรกรเขตลาดพร้าวได้รับความรู้นี้ด้วย 

ในวันพรุ่งนี้ (24 เม.ย.62) นางอุดมลักษณ์ฯ ได้เชิญเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม ลงพื้นที่ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและขอคำแนะนำในการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองอย่างละเอียด โดยได้นัดกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรเขตลาดพร้าวไว้เรียบร้อยแล้ว 

ที่มา http://www.bangkok.go.th/social/page/sub/3587/1/0/info/ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม-นายเฉลิมพล-โชตินุชิต-จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม-สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ-ดำเนินการให้ความรู้ด้านการเกษตร