ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ถูกจริง สอนจริง ประกอบอาชีพได้จริง รวยจริง

14 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ถูกจริง สอนจริง ประกอบอาชีพได้จริง รวยจริง ลองดูตัวอย่างจากผู้เรียน ผู้สอนนะครับ อีกหนึ่งของดี ๆ ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) มอบให้คนกรุงเทพมหานคร รีบมาสมัครเรียนกัได้นะครับ

อ้างอิง http://www.bangkok.go.th/social/page/sub/7334/1/0/info/142115/โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร-ถูกจริง-สอนจริง-ประกอบอาชีพได้จริง-รวยจริง