ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้สูงอายุมีเฮ ได้สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารยานพาหนะ

15 พฤษภาคม 2562

เว็บไซต์ Old is Young ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบถึงเรื่องการลดหย่อนค่าโดยสารสาธารณะ ไม่ว่าจะเป้นรถเมล์ รถไฟ รถไฟฟ้า และเครื่องบิน ผู้สูงวัยจะได้รับสิทธิพิเศษในการจ่ายราคาค่าโดยสารถูกว่าคนในวัยอื่น ๆ ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เรามาดูกันว่าสิทธิประโยชน์ที่ผู้สุงอายุจะได้รับมียานพาหนะประเภทใดบ้าง 

รถโดยสารสาธารณะ

  • รถโดยสาร ขสมก. จะได้รับส่วนลด 50% (รถปรับอากาศไม่รวมค่าธรรมเนียม)
  • รถทัวร์ (บขส.) ได้รับส่วนลด 50% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) 

รถไฟฟ้า

  • รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ได้รับส่วนลด 50% (สำหรับผู้สูงอายุอายุ 65 ปีขึ้นไป)
  • รถไฟ้า BTS ได้รับส่วนลด 50%
  • รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ได้รับส่วนลด 50% สำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตร Senior Citizen Smart Pass

รถไฟ

      รถไฟได้รับส่วนลด 50%

เครื่องบิน

  • สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้รับส่วนลด 10% จากราคาบัตรโดยสารราคาปกติ สำหรับทุกเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ
  • สายการบินไทย ลดหย่อนค่าโดยสารเฉพาะเส้นทางการบินภายในประเทศ ชั้นธุรกิจ ลด 15 %, ชั้นประหยัด วันจันทร์ - พฤหัสบดี ลด 35% และ วันศุกร์ – อาทิตย์ ลด 30%  

เรือ

      เรือด่วนเจ้าพระยา เรือในคลองแสนแสบ และเรือข้ามฟาก ได้รับส่วนลด 50% แสดงบัตรสิทธิที่กรมเจ้าท่าออกให้ (ผู้สูงวัยสามารถทำบัตรได้ที่สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ)

สิทธิค่าโดยสารสำหรับการเดินทางของผู้สูงอายุมีมากมายขนาดนี้ ผู้สูงวัยเวลาเดินทางไปไหนมาไหน อย่าลืมใช้สิทธิของตนเอง นอกจากประหยัดแล้วยังทำให้มีเงินในกระเป๋าไปทำอย่างอื่นอีกด้วย

อ้างอิง http://www.olderfund.dop.go.th/webboards/view_topic/328

รูปภาพ