ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ชมรม TO BE NUMBER ONE

04 กรกฎาคม 2562

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง เขตสะพานสูง และชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ เขตประเวศ 

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562  นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนมั่นคง 133 เขตบางบอน และชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 5 โซน 2 เขตบางขุนเทียน 


ที่มา http://www.bangkok.go.th/social/page/sub/3587/1/0/info/150375/นายเฉลิมพล-โชตินุชิต-ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม-ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม-TO-BE-NUMBER-ONE-ในชุมชนกรุงเทพมหานคร-พร้อมคณะอนุกรรมการฯ-ได้ลงพื้นที่ชมรม-TO-BE-NUMBER-ONE