ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ตัวแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดพิธีแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

23 กรกฎาคม 2562

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ตัวแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดพิธีแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "67 พรรษา พระบารมีจรัสฟ้าเหล่าประชาร่มเย็น" ณ ห้องประชุม 2 อาคารพุทธวิชชาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมจารึกนามบนผืนผ้าถวายพระพร โดยมีผู้บริหารเขตบางเขน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นายกสมาคมเมโลเดียน และคณะกรรมการจัดงานฯให้การต้อนรับ


ที่มา http://www.bangkok.go.th/social/page/sub/3587/1/0/info/154355/นายเฉลิมพล-โชตินุชิต-ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม-ตัวแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร-เป็นประธานเปิดพิธีแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ