ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ได้มอบหมายให้นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเจริญจิตภาวนาและบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

27 สิงหาคม 2562

นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ได้มอบหมายให้นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเจริญจิตภาวนาและบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรสำนักพัฒนาสังคมร่วมบริจาคมุ้ง ผ้าอ้อม ผ้าเช็ดตัวและสิ่งของเหลือใช้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ณ มูลนิธิกระจกเงา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

ที่มา http://www.bangkok.go.th/social/page/sub/3587/1/0/info/160585/นายเฉลิมพล-โชตินุชิต-ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม-ได้มอบหมายให้นางจิตรลดา--ถนอมศักดิ์-รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม-เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเจริญจิตภาวนาและบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ